Úvod » Blog » Dôveruj, ale overuj

Dôveruj, ale overuj

Nezaplatené alebo oneskorene vystavené faktúry sú pre odvetvie dopravy každodenným problémom. Doba splatnosti je v logistickom sektore zvyčajne dlhšia ako v iných odvetviach. V dôsledku toho sa dopravcovia stretávajú s nedostatkom finančných prostriedkov a často s neistotou, či vôbec dostanú za svoju prácu zaplatené. Globálna pandémia koronavírusu spôsobila veľké komplikácie nielen v logistickom sektore. Pre podnikateľov v logistike znamenala rýchle narušenie ich živobytia: zvýšený dopyt po preprave generoval objednávky, ktoré však boli zaplatené ešte neskôr. Zákazníci potrebovali dodať nevyhnutný tovar, ale nemali dostatok peňazí na úhradu nákladov pre svojich vodičov.

Situácia v cestnej nákladnej doprave bude v nadchádzajúcom období čoraz zložitejšia, a preto je potrebné sa na ňu riadne pripraviť. Najväčšie obavy dopravcov v súčasnosti vyvoláva platobná morálka zákazníkov. V odvetví dopravy, kde sa splatnosť faktúr môže pohybovať od 30 do 120 dní, sú rozhodujúcim faktorom platobné okolnosti. A v súvislosti s nadchádzajúcou krízou môže byť ohrozená práve platobná schopnosť. 

Z tohto dôvodu majú naši klienti databázu viac ako 11 000 overených a spoľahlivých zákazníkov v Českej republike a v zahraničí. Jednoducho preverujeme platobnú morálku zákazníka, obchodné vzťahy a to, ako dlho trvá úhrada faktúr jeho klientom. To všetko významne prispieva k dobrým obchodným vzťahom, k budovaniu dôvery na oboch stranách a predovšetkým k spokojnosti našich klientov a ich zákazníkov. Naším zákazníkom sa stane každý vodič, ktorý má záujem rozvíjať sa a mať okamžitý prístup k svojim peniazom.

V zdravom obchode zdravý duch.

backtolist