Úvod » Cookies

Cookies

INFORMACE O COOKIES

4Trans Factoring s.r.o.

Tyto informace platí pro užívání webových stránek www.4trans.cz provozovaných společností 4Trans Factoring s.r.o., se sídlem Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 067 60 881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 288254 (dále jen „Provozovatel“ nebo „my“). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem na [email protected]

 Cookies a další síťové identifikátory

1. V případě, že používáte naše webové stránky, ukládáme my a s naším svolením i třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, jestliže se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, až do okamžiku, kdy jej zavřete; jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, jež konkrétní cookie vytvořila.

2. Dále používáme měřící pixely či pixelové značky (někdy nazývané též jako web beacons), což jsou malé obrázky na webové stránce, které mají podobnou funkci jako cookies a jež jsou určeny ke sběru určitých informací z Vašeho zařízení (například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče). Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek.

3. O všech výše uvedených technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu nadále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web; pro zjednodušení budeme v tomto dokumentu nadále mluvit o ukládání.

4. Provozovatel nepoužívá žádný z uvedených síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikoval jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadil identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

5. Cookies a další síťové identifikátory používáme k níže uvedeným účelům, zejména ke zlepšování fungování našich webových stránek a zobrazení relevantní reklamy.

6. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto technické neboli funkční cookies nám pomáhají:

a)   identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách (například abychom si mohli zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo);

b)   zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;

c)   se zajištěním bezpečnosti (například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu);

d)   evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;

7. Takové cookies a další soubory jsou nutné pro správné fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně, v důsledku čehož Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby. O využití těchto cookies vás budeme pouze informovat.

8. Dále do Vašeho zařízení na základě vámi uděleného souhlasu můžeme ukládat následující analytické či preferenční cookies z našeho webu, které nám umožňují:

a)   sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

b)   zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

c)   přizpůsobovat pro Vás obsah našeho webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na našem webu.

9. Dále do Vašeho zařízení na základě vámi uděleného souhlasu umožňujeme uložit marketingové cookies třetím stranám, které je mohou použít k následujícím účelům:

a)   ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách;

b)   pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

c)   k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

10. Ukládání těchto cookies můžete odsouhlasit při návštěvě webu www.4trans.cz.

11. Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o některé další údaje jako je například: (i) IP adresa Vašeho zařízení, (ii) MAC adresa, (iii) operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení, (iv) prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení a (v) adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

12. Tyto údaje o Vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je:

a)   zlepšování našich služeb pro Vás, je-li účelem zpracování získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit;

b)   měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu, je-li účelem zpracování vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy;

c)   bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás, je-li účelem zpracování testování nových funkcí a aplikací před nasazením (zejména z důvodu předcházení problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu;

d)   bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost vašich dat, je-li účelem zpracování předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat.

13. Pro tyto účely uvedené údaje používáme po dobu 12 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

14. Údaje o Vašem chování na webu můžeme použít rovněž k přizpůsobení našich webových stránek a zobrazení cílené reklamy, a předávat je pro účely zobrazení cílené reklamy také provozovatelům sociálních a reklamních sítí.

15. Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, jestli se budou cookies na Vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies.

16. Pokud máte ukládání cookies povolené a navštívíte naše webové stránky, řídí se používání cookies podle těchto informací a pravidel provozovatelů jednotlivých systémů uvedených níže.

17. Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, jimiž se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte se i s těmito podmínkami:

- Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde.

- Bližší informace o pravidlech systému Meta získáte zde.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém jsou cookies osobním údajem, Vám právní předpisy na ochranu osobních údajů zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice prozatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší postup je poslat nám email a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste měli za to, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro Českou republiku to je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz).